Om oss

om oss

Vår drivkraft är att få företagens fulla potential att blomma ut genom att rekrytera och utveckla rätt människor för just företagets utmaningar.

Vi fokuserar på kund-, sälj- och marknadsrelaterade tjänster. Ingen tjänst är för liten eller stor – vi bygger eller kompletterar vinnande säljteam med allt från juniorsäljare till marknadsorienterad VD.

Med över 30 års erfarenhet av operativ försäljning och säljledning och närmare 25 års erfarenhet från rekryterings- branschen vet vi att det inte räcker att bara matcha CV med arbetsbeskrivning. Vår styrka ligger i att gräva djupare, att känna in företagskulturen och identifiera precis den säljare som ger bäst resultat i rollen som efterfrågas.

Men vi nöjer oss inte där. Vi lämnar aldrig ett uppdrag utan noggrann uppföljning där vi försäkrar oss om att alla parter är 100% nöjda, även lång tid efter att rekryteringen ägt rum.

Våra tjänster

AddSell
Rekrytering

En process som vi gör i fem framgångsrika steg utifrån värdefulla insikter, kunskaper och erfarenheter.

Utveckling

Vi erbjuder utbildning och återkommande träning för att få säljarna att bli lönsamma.

Bemanning

Vi bemannar inom områdena sälj- kund och marknadsorienterade tjänster.

Coach & Mentor

Ett program med personliga möten, där vi går ner på djupet hur man hanterar de dagliga utmaningar som man ställs inför.

REKRYTERING

Kravprofil

Utifrån värdefulla insikter och kunskap om organisationens uppbyggnad och utmaningar tar vi gemensamt fram en kravprofil för den personal vi vill attrahera. Här fungerar vi som ett bollplank och säkerställer att kravprofilen utformas på ett sätt som lockar till sig rätt kandidater.

Sökprocess

Nästa steg är att gå ut brett ut med annonser via ett 40-tal internetportaler, sociala medier, egen databas för att samla ihop så många kandidater som möjligt.

Intervju

I intervjufasen analyserar vi kandidaten i minsta detalj, främst med fokus på människan och personligheten.
Att kandidaten har erfarenhet av er bransch är naturligtvis viktigt, men vi får inte glömma att det ALLTID är människa som gör a är med människa. I denna fas kommer vår erfarenhet av försäljning väl till pass för att identifiera affärsmannen i kandidaten. Förutom våra observationer bygger vi även case där kandidaten konkret får visa sin kompetens.

Presentation

Här presenterar vi våra tre skarpaste fynd för er och ser om personkemin stämmer. Vi presenterar ingen kandidat utan att först ha tagit referenser och genomfört en personlighetsprofil.

Uppföljning

Vi följer alltid upp en nyrekrytering under lång tid efter att avtalet skrivits. För att försäkra oss om att alla parter är nöjda omfattar uppföljningen både er och kandidaten.


UTVECKLING

Vi ser affärsprocessen som en loop som börjar med sälj- och affärsplanering och slutar med en fast kund. På vägen finns flera faser där varje steg är lika viktigt för att skapa en långvarig affärsrelation.
Vi erbjuder skräddarsydd säljträning/utveckling i vilket steg ditt företag än behöver hjälp.
Lönsamma säljare kräver utbildning och återkommande träning.

Vi genomför utvecklingsinsatser både för hela affärsprocessen och den enskilda prestationen.


BEMANNING

Vi bemannar inom områdena sälj- kund och marknadsorienterade tjänster.
Denna typ av rekrytering går till på samma sätt som i våra rekryteringsuppdrag, med samma konsulter.

Personalen du önskar hyra genomgår en utbildning hos oss innan de börjar och får löpande coachning under tiden de är anställda.

På så vis ser vi till att ni har kompetent personal som presterar på toppnivå.


COACH & MENTOR

Coaching

Vi har lång erfarenhet av att leda och coacha framgångsrika försäljningsteam och har arbetat operativt i skarpa lägen på golvet där många beslut fattas varje dag. Under coachningen har vi regelbundna samtal, via telefon eller genom personliga möten under ett års tid.

  • Vi vägleder och ger råd i vårt coachningsprogram som skräddarsys så att till exempel en teamleader får hjälp och stöd att nå sina dagliga mål.
  • Vi har erfarenhet från olika branscher så att vi kan matcha in en konsult som passar för just din verksamhet.
  • Vi jobbar med case och testar olika aktiviteter som sedan redovisas, vad blev resultatet?

Mentorskap

I vårt mentorskapsprogram som pågår under 1 år med ett personligt möte varje månad går vi djupare in i hur adepten kan hantera sina dagliga utmaningar som man kan ställas inför.

  • Hur klarar man av att leverera resultat och vara en förebild för medarbetarna samtidigt som man själv och eventuell familjen inte blir nedprioriterad. Det är en svår ekvation att få ihop livspusslet i en digital värld där man är konstant påkopplad och skall prestera varje dag.
  • Vi delar med oss av våra egna erfarenheter blir ett bollplank för adepten.
  • Vi blir en resurs för adepten som kan ventilera och diskutera mera personliga frågor som kanske är svåra att ta i sinegen organisation
  • Vi lägger strategier och vägleder utan att ha något annat facit än våra egna erfarenheter.
  • Målet är att adepten efter varje möte skall känna sig stärkt och framförallt lyssnad på.

Kontakt

Nyfiken på att testa oss?

Martin Nyberg

Konsult

0705 10 90 01

martin.nyberg@addsell.se

Stefan Finnström

Konsult

0708 14 36 71

stefan.finnstrom@addsell.se

Robin Wigelius

Säljare

0709 58 47 36

robin.wigelius@addsell.se

Stora Åvägen 21

436 34 Askim

031 13 00 00

info@addsell.se

Aktuella tjänster